Piața de Energie Electrică

CONSULTARE PUBLICĂ

În intervalul 21.09.202306.10.2023, supunem consultării publice

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!


În urma finalizării consultării publice și ca urmare a observațiilor primite, noua procedura se regăsește la https://brm.ro/piata-contractelor-la-termen-de-energie-electrica/, dar si https://brm.ro/piata-otc/ sectiunea Documente utile


CONSULTARE PUBLICA

Ca urmare a Ordinului ANRE nr. 20/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței organizate de energie electrică, administrată de Societatea Bursa Română de Mărfuri S.A., vă trimitem spre consultare publică Procedura de tranzactionare emisă în baza acestui Regulament. Prezenta procedură stabilește cadrul operațional privind tranzacționarea energiei electrice pe piața contractelor la termen de energie electrică, prin intermediul unor platforme de tranzacționare electronice administrate de BRM.

Vă rugăm să transmiteți comentariile / mențiunile dumneavoastră, în cazul în care acestea există, pe adresa de email office@brm.ro, până la data de 12.05.2023


Urmare a desfășurării consultarii publice cu tema Procedura de tranzacționare (PPF) emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică organizată de societatea Bursa Română de Mărfuri S.A., BRM publică Versiunea 1.0 a documentului și sinteza observațiilor.

 

CONSULTARE PUBLICĂ

În intervalul 14.10.202225.10.2022, supunem consultării publice Procedura care stabilește cadrul operațional privind tranzacționarea energiei electrice pe piața contractelor la termen de energie electrică, prin intermediul unor platforme de tranzacționare electronice administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri – S.A., în scopul comercializării cu prioritate a energiei electrice de către producătorii de energie electrică, în calitate de vânzători, către furnizorii de energie electrică care au în portofoliu clienţi finali, în calitate de cumpărători.

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!


CONSULTARE PUBLICA VERSIUNEA 1 A PROCEDURII DE TRANZACȚIONARE EMISĂ ÎN BAZA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PIEȚEI CONTRACTELOR LA TERMEN DE ENERGIE ELECTRICĂ

 În intervalul 07.09.2022 – 16.09.2022, supunem consultării publice versiunea nr.1 a PROCEDURA DE TRANZACȚIONARE EMISĂ ÎN BAZA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PIEȚEI CONTRACTELOR LA TERMEN DE ENERGIE ELECTRICĂ ORGANIZATĂ DE SOCIETATEA BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A.

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!


CONSULTARE PUBLICA VERSIUNEA 2 A PROCEDURII PRIVIND CONDUITA DE PARTICIPARE LA PIAȚĂ CU APLICARE DE LA DATA DE 01.10.2022

În intervalul 29.08 – 07.09.2022, supunem consultării publice versiunea nr.2 a PROCEDURII PRIVIND CONDUITA DE PARTICIPARE LA PIAȚĂ cu aplicare de la data de 01.10.2022.

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!


COMUNICAT – 30 iunie 2022

Bursa Română de Mărfuri (BRM) face cunoscută membrilor săi și mediului economic românesc întregirea paletei produselor sale bursiere prin lansarea tranzacționării contractelor la termen având ca activ energia electrică.

Evenimentul succede, la scurt timp, autorizării instituției, prompt anunțată de noi public în luna aprilie, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ca operator de piață centralizată de energie electrică. După licențiere, BRM și-a mobilizat resursele proprii, a generat operativ mecanismele bursiere, a redactat normele interne incidente și a dezvoltat, testat și lansat în producție aplicația informatică aferentă noii piețe, atât din punct de vedere al procedurilor de tranzacționare, cât și – așa cum și-a obișnuit deja participanții – de post-tranzacționare. Drept urmare, ANRE, prin ordinul său nr. 79/2022, a aprobat “Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri – S.A., din 08.06.2022”. 

Regulamentul referit stabilește cadrul organizat pentru tranzacționarea energiei electrice pe piața contractelor la termen prin intermediul unor platforme de tranzacționare electronice administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri – S.A. El stabilește prevederi privind cerințele specifice pentru participare și tranzacționare pe piața contractelor la termen de energie electrică, mecanismele de tranzacționare pentru respectiva piață la termen, desfășurarea sesiunilor de tranzacționare și etapele procesului respectiv, corelarea ordinelor, criteriile de  transparență ale pieței contractelor la termen de energie electrică.

Pentru piața contractelor la termen, BRM organizează sesiuni de tranzacționare pentru produse standard în ceea ce priveşte livrarea în bandă (oferte la putere medie pe interval de decontare constantă în toate orele zilei), livrarea la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de vârf de sarcină, livrarea la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de vârf de seară, sau livrarea la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de gol de sarcină. Perioada de livrare a energiei electrice poate fi de o lună, un trimestru, un semestru, sau un an calendaristic.

Mecanismele de tranzacționare sunt cele simplu și dublu competitiv. Post-tranzacționarea va implica, la rându-i, BRM, în calitate de contraparte, aceasta preluând prin dublă novație subiectivă rolul de vânzător pentru participanții cumpărători și de cumpărător pentru participanții vânzători implicați în tranzacții încheiate, asigurând astfel, pe de o parte, deplina fungibilitate a cererilor și ofertelor de energie, iar, pe de altă parte, o siguranță ridicată de finalizare corectă, în parametrii contractați, a respectivelor tranzacțiilor.

Bursa Română de Mărfuri își afirmă și cu ocazia evenimentului  anunțat prin prezentul comunicat determinarea de a dezvolta, într-un efort comun cu ceilalți actori, participanți la piețele sale, producători, distribuitori, furnizori, traderi, consumatori titulari de licență de furnizare emisă de către ANRE, cu instituțiile de infrastructură și cu autoritățile, o piață bursieră energetică performantă, eficientă, modernă, conectată la cerințele și comandamentele României și ale Uniunii Europene.

Urmare a desfasurarii, in intervalul 14.06 – 26.06.2022, a consultarii publice cu tema Contract standard piata contractelor la termen de energie electrica, BRM publica Versiunea 1.0 a documentului .

Contract standard piata contractelor la termen de energie electrica_BRM – Vers.1.0, 27.06.2022

Urmare a desfasurarii, in intervalul 08.06 – 16.06.2022, a consultarii publice cu tema PROCEDURA de funcționare și tranzacționare pentru piața de energie electrică pentru CLIENȚII FINALI MARI, BRM publica REVIZIA 3 a documentului .

Procedura PMC energie electrica_revizia 3

FINALIZARE CONSULTARE PUBLICA SI APROBARE REGULAMENT PENTRU TRANZACTIONAREA ENERGIEI ELECTRICE PE PIATA CONTRACTELOR LA TERMEN DE ENERGIE ELECTRICA

Având în vedere faptul că BRM a obținut din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) licența nr. 2314/30.03.2022 pentru activitatea operatorului pieței de energie electrică si aprobarea prin Ordinul ANRE nr. 79/2022, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 10 iunie 2022, a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PIEŢEI CONTRACTELOR LA TERMEN DE ENERGIE ELECTRICĂ, ORGANIZATĂ DE SOCIETATEA BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI – S.A., BRM va transmite atasat versiunea finala a documentelor care reglementeaza cadrul de organizare si participare la aceasta piata.

Ord 79 2022 – Regulament de organizare si functionare a pietei contractelor la termen de energie electrica

Contract standard BRM_piata contractelor la termen energie electrica_consultare publica

Contract-de-Membru-Afiliat-BRM-piaţa contractelor la termen de energie electrică_consultare publica

CONSULTARE PUBLICA VERSIUNEA 3 A PROCEDURII PMC ENERGIE ELECTRICA

În intervalul 08.06 – 16.06.2022, supunem consultării publice o nouă versiune a PROCEDURII de funcționare și tranzacționare pentru piața de energie electrică pentru CLIENȚII FINALI MARI. Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro. Vă mulțumim!

Procedura PMC energie electrica consultare publica

REVIZUIRE PROCEDURA BRM DE FUNCTIONARE A PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU CLIENŢII FINALI MARI (PMC)

In contextul aparitiei Ordinului ANRE nr. 73 / 11.05.2022 care modifica Ordinul ANRE nr. 65/30.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de catre clientii finali mari, BRM publica versiunea revizuita a PROCEDURII DE FUNCTIONARE SI TRANZACTIONARE PENTRU PIATA DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU CLIENTII FINALI MARI (PMC), versiunea in limba romana si in limba engleza.

Procedura PMC energie electrica_actualizata conform Ord 73_2022_en

Procedura privind conduita de participare la piață

Contract-de-Membru-Afiliat-BRM-2022-PMC

Documente Necesare pentru piata Energie Electrica en gros

Formular – SGB_PMC – final 28.04.2022

Template-Imputernicire-Energie-Electrica

Procedura PMC energie electrica_actualizata conform Ord 73_2022

FINALIZARE CONSULTARE PUBLICA PIAȚA DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU CLIENŢII FINALI MARI

Urmare a desfasurarii, in intervalul 06.04 – 29.04.2022, a consultarii publice cu tema PROCEDURA de functionare si tranzactionare pentru piata de energie electrica pentru CLIENTII FINALI MARI, procedura elaborata in contextul aparitiei Ordinului ANRE nr. 65/30.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de catre clientii finali mari, BRM publica versiunea finala a documentelor care permit participarea la această piață.

Procedura de functionare a pieței de energie electrică pentru clienţii finali mari organizată de BRM

Contract de membru afiliat la BRM – PMC

Model formular SGB pentru PMC

CONSULTARE PUBLICA PIAȚA DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU CLIENŢII FINALI MARI

Având în vedere faptul că BRM a obținut din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) licența nr. 2314/30.03.2022 pentru activitatea operatorului pieței de energie electrică, precum și intrarea în vigoare a Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 65/30.03.2022, BRM publică PROCEDURA de funcționare și tranzacționare pentru PIAȚA DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU CLIENŢII FINALI MARI, precum și contractul de membru afiliat care va permite participarea la această piață, în vederea parcurgerii proceselor de consultare publică prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. a) și h), art. 8 și, respectiv, art. 10 și art. 19 din Regulamentul privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari.

Procedura-PMC-energie-electrica

Contract-de-Membru-Afiliat-BRM-2022-PMC

CONSULTARE PUBLICA PIAȚA CONTRACTELOR FORWARD DE ENERGIE ELECTRICĂ

Având în vedere faptul că BRM a obținut din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) licența nr. 2314/30.03.2022 pentru activitatea operatorului pieței de energie electrică, BRM lansează în consultare publică proprie REGULAMENTUL elaborat pentru PIAȚA CONTRACTELOR FORWARD DE ENERGIE ELECTRICĂ.

Regulament piata forward energie electrica

Piața de Energie Electrică

Având în vedere modificările aduse Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale („Legea 123/2012”) prin Ordonanța de urgență nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv, art. 23 care permite negocierea pe piețe nereglementate a contractelor de furnizare pe termen lung, conform Regulamentului UE nr. 943/2009 privind piața internă de energie electrică, BRM lanseaza o platforma de intermediere a  contractelor bilaterale de furnizare de energie electrică cu o durată de livrare mai mare sau egală cu o lună.

Cadrul Legislativ
Proceduri BRM în vigoare
Proceduri BRM anterioare
Participanții pe Piața de Energie Electrica

Etapele de tranzacţionare în cazul ordonatorului VÂNZĂTOR

In cazul tranzactionarii pe piata de Energie Electrica, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, un vanzator poate lansa ordine de vanzare in timpul programului de tranzactionare, fara interventia unui operator al Bursei Romane de Marfuri in limita valorii garantiei depuse.

Etapele de tranzacţionare în cazul ordonatorului CUMPĂRĂTOR

In cazul tranzactionarii pe piata de Energie Electrica, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, un cumparator poate lansa ordine de cumparare in timpul programului de tranzactionare, fara interventia unui operator al Bursei Romane de Marfuri in limita valorii garantiei depuse.