Piața Retail (Disponibil) – Ringul Certificatelor de Emisii CO₂

În Ringul Certificatelor de emisii CO₂ se derulează licitații de cumpărare, vânzare  sau schimb (SWAP) de Certificate tip EUA sau CER.

Dosarul de agreare este valabil pentru o perioadă de un an de la data depunerii şi cuprinde următoarele documente:

 • certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului, în original sau în copie, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii sau orice alt document care atestă înfiinţarea persoanei juridice;
 • copie a ultimului bilanţ contabil;
 • copie a Certificatului de Înregistrare Fiscală;
 • dovada deţinerii unui cont deschis la Registrul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră din orice ţară membră a Uniunii Europene;
 • împuternicire semnată de către reprezentantul legal în vederea accesării platformelor de tranzacționare.

Conturile de garantii sunt:

 • LEI: RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641
 • EUR: RO93RNCB0082 0009 9180 0643,  SWIFT RNCBROBU

Procedura de tranzactionare in ringul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera este Revizia 13/21.06.2023 si publicata pe site-ul oficial al Bursei Romane de Marfuri.

Documente utile in vederea participarii in ringul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera:

Ordin initiator in vederea participarii in ringul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera Model O.I. – Anexa 2

In vederea participarii la sedintele de tranzactionare se va transmite urmatorul Ordin de Sens Contrar completat si stampilat cu datele mentionate in O.I. Ordinul de sens contrar are rolul de a manifesta intentia de participare la sedintele de tranzactionare pentru un anumit Ordin initiator. Model O.S.C. – Anexa 3

In vederea restituirii garantiei depuse in contul Bursei Romane de Marfuri si completeaza, semneaza si transmite documentul atasat. Cerere de restituire garantie – Anexa 4

CONSULTARE PUBLICĂ:

PROCEDURA BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI DE TRANZACŢIONARE ÎN RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

În intervalul 27.07 – 05.08.2022, supunem consultării publice PROCEDURA BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI DE TRANZACŢIONARE ÎN RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Vă rugăm să transmiteți comentariile / mențiunile dumneavoastră, în cazul în care acestea există, pe adresa de email office@brm.ro, până la data de 05.08.2022.

Principalele avantaje rezultate din accesarea Ringului Certificatelor de emisii CO₂ din cadrul Pieței la Disponibil, se referă la:

 • Prețul avantajos – obținut într-un cadru organizat, ca rezultat al confruntării directe dintre cerere și ofertă. Utilizarea mecanismului de negociere a prețului în cadrul licitației cu strigare sau a licitației electronice conferă posibilitatea îmbunătățirii suplimentare a prețurilor de către ofertanți față de ofertele financiare inițiale. În situația în care prețurile obținute nu se încadrează în plafonul propus, există posibilitatea de a negocia reducerea acestora cu ofertantul clasat pe primul loc în cadrul aceleiași ședințe, fără să fie necesară reluarea întregii proceduri;
 • Termenul redus de desfășurare a procedurilor – ordinul este programat la tranzacționare în maxim 3 zile din momentul emiterii lui;
 • Cotațiile BRM – oferă avantajul unui sistem de referință în ceea ce înseamnă raportarea la prețurile pieței în tranzacțiile realizate prin BRM;
 • Sistemul de Garanții Bursiere – executarea în bune condiții a contractului în baza acestui sistem utilizat, cât și ca urmare a atentei selecții a ofertanților înainte de a fi admiși la tranzacționare;
 • Numărul mare de ofertanți  existenți, datorat cantităților importante tranzacționate la nivelul total al pieței;
 • Economie de timp și efort suplimentar legat de valorificarea sau achiziționarea produselor;

Eliminarea birocrației aferente procedurilor clasice de achiziții publice prin standardizarea mărfurilor și reducerea numărului de documente solicitate și depuse.

  PARTICIPANȚI ÎNSCRIȘI

  • AITHER GROUP SA
  • ACT FINANCIAL SOLUTIONS BV
  • AFS ENERGY BV
  • BELEKTRON  d.o.o.
  • CFP  TRADING  LTD
  • COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
  • ELECTROCENTRALE BUCURESTI
  • EMBA POWER S.R.L.
  • GLOBAL COMMODITY TRADING S.A.U.
  • SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA
  • SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI
  • TERMOFICARE ORADEA
  • TERMO PLOIESTI
  • TINMAR ENERGY S.A.
  • TRAFIGURA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
  • VITOL SA
  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE ÎN RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECTE DE SERĂ
  TRANZACȚIONEAZĂ!