Piața SPOT

  1. Preînscrere – Documente necesare:
 • Contract de Echilibrare și Acces la Punctul Virtual de Tranzacționare (PVT) încheiat cu SNTGN Transgaz S.A.;
 • Licență emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.);
  1. Înscriere – Documente de înscriere:
 • Convenția de Participare la Piețele de energie administrate de BRM
 • Acord – Cadru pentru prestări servicii de contraparte pentru piața produselor pe termen scurt
 • Acordul de raportare a datelor către REMIT
 • Certificat Unic de Înregistrare
  1. Acces la Piață – Reprezentantul legal al participantului:
  1. Acces la tranzacționare – Constituire garanții:
 • Încheiere a unui Mandat de Direct Debit în favoarea BRM;
 • Depunere a garanțiilor sub forma de:
  • Cash – IBAN: RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641
  • Scrisoare de garanție bancară (avizată de BCR și transmisă prin mesaj SWIFT)
  • Cont Escrow (deschis la BCR în favoarea BRM)
  1. Post-tranzacționare – Decontare financiară și nominalizări fizice:
 • Decontarea financiară se realizează de către BRM prin mecanism de contraparte
 • Nominalizările fizice sunt efectuate de către BRM si transmise la OTS.

Departamentul de suport din cadrul BRM vă va asista în parcurgerea întregului proces de admitere.
Email departament suport: gaze@brm.ro – telefon fix 021.317.45.60, int. 106
Persoana de contact: Muraru Ionela, email ionela.muraru@brm.ro – Telefon 0730.710.387.


Nota: În vederea optimizării procesului de gestionare a documentelor, vă recomandăm să utilizați semnătura electronică.
Cu toate acestea, în situația în care doriți să utilizați semnătura olografă, vă rugăm să trimiteți două exemplare originale în format fizic.

ADERRO GP ENERGY
AIK ENERGY LTD LONDRA SUCURSALA BUCURESTI
AIK ENERGY ROMANIA
Alive Capital
ALLIANZ ENERGY BULGARIA
ALMATAR TRANS
ALPHA METAL
ALPHA PROJECT TECHNOLOGY
AMARAD DISTRIBUTIE
AMROMCO ENERGY
AOT ENERGY BELGIUM SA
AOT ENERGY S.R.L.
AROVI ENERGY SRL
Axpo Bulgaria
Axpo Energy Romania
AZOMURES
B&D WORLD TRADING SRL
BEPCO
BERG SISTEM GAZ
CANTON APEMIN
CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD
CEZ A.S.
CEZ VANZARE
C-GAZ&ENERGY DISTRIBUTIE SRL
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
CIS GAZ
CORDUN GAZ
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA
CREST ENERGY
D. Trading d.o.o.
D.TRADING INTERNATIONAL S.A.
DACIA ENERGY SOLUTIONS
DACIAN PETROLEUM
DELGAZ GRID
DESIGN PROIECT
DISTRIGAZ VEST ORADEA
DXT INTERNATIONAL SA
E.ON ENERGIE ROMANIA
ELECTRIC & GAS POWER TRADE
ELECTRIC PLANNERS
ELECTRICA FURNIZARE
ELECTROCENTRALE BUCURESTI
ENEL ENERGIE
ENEL ENERGIE MUNTENIA
ENERGIKO EOOD
ENERGOCOM S.A.
ENERGOTRADING CENTER S.R.L.
ENERGY CORE DEVELOPMENT
ENERGY DISTRIBUTION SERVICES
ENERGY GAS PROVIDER
ENGAS PRIME S.R.L
ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA
ENGIE ROMANIA
ENTREX SERVICES
Erdal Trading LTD
EURO SEVEN INDUSTRY
Eye Mall
FM GAZ
Fondul de Dezvoltare SCERL
FORAJ SONDE CRAIOVA
FREEPOINT COMMODITIES EUROPE
GAS & POWER TRADING SRL
GAZ EST
GAZ MANAGEMENT CONSULTING
GAZ NORD EST
Gaz Prom Export
GAZ VEST
GAZMIR IASI
GEN-I
GET ENERGY TRADING
GETICA 95 COM SRL
GREEN GRID
GRID SITAL SRL
IMEX OIL LIMITED NICOSIA SUCURSALA BUCURESTI
INDUSTRIAL ENERGY
INSTANT CONSTRUCT COMPANY
KOLMAR BULGARIA EOOD
LIBERTY GALATI
LOCAL GAZ SRL
LORD ENERGY
MEGACONSTRUCT
MET AUSTRIA ENERGY TRADE
MET ROMANIA ENERGY
MIHOC OIL
MIRA GREEN PLANET
MM DATA
MOL COMMODITY TRADING
MONSSON TRADING
MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY
NEPTUN
NEXT ENERGY DISTRIBUTION
NEXT ENERGY PARTNERS SRL
NITRAMONIA BC S.R.L.
NORTH CHEMICAL COMPLEX
NOVA POWER & GAS
OMV PETROM
OVERGAS INC. AD
OZBOR ENTERPRISES LIMITED
PREMIER ENERGY
PREMIER ENERGY HUNGARY Ltd
PREMIER ENERGY TRADING
PRISMA SERV COMPANY
PROGAZ P&D
PRVO PLINARSKO DRUSVO
RAFFLES ENERGY
RENOVATIO TRADING
RESTART ENERGY ONE
RMS ENERGY TRADING
ROMENERGY TRADING SRL
ROMUK ENERGY SRL
RULMENTI SA
RWE SUPPLY & TRADING
SALGAZ
SERINUS ENERGY ROMANIA
Serinus Energy Romania Trading
SKY GAS TRADING S.R.L.
SNGN ROMGAZ
SNTGN TRANSGAZ
SOC. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
SOLPRIM S.R.L
Stratum Energy Romania
Sustainable Energy Supply North
TERMO PLOIESTI
Termoficare Oradea
TIBIEL EOOD
TINMAR ENERGY
TOP GAS NETWORK
TRADE MOTION SRL
TRAFIGURA TRADING
TRANSENERGO COM
Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA
VITOL GAS AND POWER
WE POWER TEAM S.R.L.
WIEE HUNGARY
WIEE ROMANIA

Pe Piața SPOT puteți tranzactiona contracte pe termen scurt, care intră sub incidența Regulamentului Piețelor Centralizate aprobat prin Ordinul 223/2018 de către ANRE și care, la rândul său, se supune Ordinului 105/2018.

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

 • Ziua Următoare (D+1)
 • Intrazilnic (D)
TRANZACȚIONEAZĂ!  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE SPOT – ZIUA URMĂTOARE ȘI INTRAZILNIC