Management

Bursa Română de Mărfuri este organizată după modelul marilor burse ale lumii și beneficiază de un sistem ierarhic funcțional, care asigura desfășurarea procesului decizional și operațional.

Adunarea Generală a Acționarilor este forul principal de conducere, iar administrarea societății ca bursă este realizată de Consiliul de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație este Director General al BRM. Competențele de ordin operativ sunt preluate de Comitetul Directorilor Executivi.

Competențele principale ale Consiliului de Administrație sunt:

  • stabilirea politicii generale;
  • stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli;
  • aprobarea regulamentelor operaționale ale BRM.

Gabriel Purice

Președinte – Director General al Bursei Române de Mărfuri

Septimiu Stoica

Președinte AGA

Consiliul de Administrație

PURICE GABRIEL
Președinte CA

SEPTIMIU STOICA
Membru Interimar CA

BULAI SORINA
Membru CA