Piața de Energie Electrică PPF

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA PE PIATA DE ENERGIE ELECTRICA – PPF

 • contract de membru afiliat al BRM;
 • copie licență emisă de ANRE pentru activitatea de producere / furnizare;
 • declaratie pe proprie raspundere in care mentionati faptul ca sunteti furnizor de energie electrica cu clienti finali in portofoliu
 • împuternicire pentru reprezentarea ofertantului la şedinţele electronice organizate de BRM;
 • certificat de înregistrare al companiei care evidențiează Codul Unic de Înregistrare fiscală (C.U.I.);
 • certificat constatator cu numărul de ordine din registrul comerțului “J”, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
 • S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
Piața de Energie Electrică PPF

Pe Piața Contractelor la Termen de Energie Electrică PPF, puteți tranzacționa contractele pe termen mediu și lung, care intră sub incidența Ord 117 2022 Regulamentul de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

 • Multiplu de zi
 • 1 saptămână
 • Soldul lunii
 • Lună
 • Trimestrul
 • Semestrul
 • Anul Calendaristic

PROGRAM DE TRANZACTIONARE: 10:00 – 15:00

TRANZACȚIONEAZĂ!  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE A ENERGIEI ELECTRICE PPF