Piața de Energie Electrică OTC

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA PE PIAȚA OTC DE ENERGIE ELECTRICĂ

–  contract de membru afiliat al BRM;

–  copie licență emisă de ANRE pentru activitatea de producere / distribuție / furnizare / trading / agregare;

–  împuternicire pentru reprezentarea ofertantului la şedinţele electronice organizate de BRM;

–  certificat de înregistrare al companiei care evidențiează Codul Unic de Înregistrare fiscală (C.U.I.);

–  certificat constatator cu numărul de ordine din registrul comerțului “J”, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.In atentia PARTICIPANTILOR INSCRISI PE PIETELE DE ENERGIE ELECTRICA
  • Participantii inscrisi pe Pietele de energie electrica care doresc sa efectueze tranzactii de vanzare-cumparare inclusiv pe Pietele de gaze naturale administrate de BRM, au la dispozitie urmatoarele documente de inscriere, in varianta simplificata:
  • Act aditional la un Contract de colaborare (Membru afiliat al BRM) existent – valabil pentru participantii inscrisi pe Pietele de energie electrica care vor sa dobândeasca dreptul de participare la Pietele de gaze naturale – Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (EN)
  • Act aditional la o SGB existenta – valabil pentru Ordonatorii care au deja incheiat  un Contract de colaborare (Membru afiliat al BRM) pe Pieţele de energie electrica a BRM si care prin semnarea acestui act aditional au posibilitatea de a participa voluntar la orice piață reglementată sau nereglementată, administrată de BRM – Act aditional_SGB_(RO) | EN: Act aditional_SGB_(EN)
  • Model – Imputernicire pentru Pietele de gaze naturale – se vor desemna persoanele imputernicite sa reprezinte ofertantul la şedinţele electronice organizate de BRM pe Pieţele de gaze naturale – Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (RO) | EN: Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (EN)

In atentia PARTICIPANTILOR care doresc sa se inscrie pe Pietele administrate de BRM
  • ALRO S.A.
  • GADOVIA CONSULTING S.R.L.
Piața de Energie Electrică OTC

Pe Piața de Energie Electrică – Over the Counter (OTC), se negociaza și tranzactioneaza contractelor bilaterale de furnizare de energie electrică cu o durată de livrare mai mare sau egală cu o lună, conform Regulamentului UE nr. 943/2009 privind piața internă de energie electrică

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

  • Luna
  • Trimestrul
  • Semestrul
  • Anul Calendaristic

PROGRAM DE TRANZACTIONARE: 10:00 – 15:00

TRANZACȚIONEAZĂ!  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE A ENERGIEI ELECTRICE OTC