Piața Futures Gaze Naturale

  1. Preînscrere – Documente necesare:
 • Contract de Echilibrare și Acces la Punctul Virtual de Tranzacționare (PVT) încheiat cu SNTGN Transgaz S.A.;
 • Licență emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.);
  1. Înscriere – Documente de înscriere:
  1. Acces la Piață – Reprezentantul legal al participantului:
  1. Acces la tranzacționare – Constituire garanții:
 • Încheiere a unui Mandat de Direct Debit în favoarea BRM;
 • Depunere a garanțiilor sub forma de:
  • Cash – IBAN: RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641
  • Scrisoare de garanție bancară (avizată de BCR și transmisă prin mesaj SWIFT)
  • Cont Escrow (deschis la BCR în favoarea BRM)
  1. Post-tranzacționare – Decontare financiară și nominalizări fizice:
 • Decontarea financiară se realizează de către BRM prin mecanism de contraparte
 • Nominalizările fizice sunt efectuate de către BRM si transmise la OTS.

Departamentul de suport din cadrul BRM vă va asista în parcurgerea întregului proces de admitere.
Email departament suport: gaze@brm.ro – telefon fix 021.317.45.60, int. 106
Persoana de contact: Muraru Ionela, email ionela.muraru@brm.ro – Telefon 0730.710.387.

Pe Piața Futures cu activ suport gaze naturale, pot fi tranzacționate următoarele produse standard:

 • Luna
 • Trimestrul
 • Sezonul Cald
 • Sezonul Rece
 • Anul Calendaristic

Prezentare Piata Futures

TRANZACȚIONEAZĂ!  Legătura către platforma de tranzacționare a contractelor Futures