Statistici si Monitorizare Piete Gaze Naturale

Nota: Prețul mediu ponderat a fost calculat ca o medie ponderată între cantitățile și prețurile gazelor naturale livrate în luna de referință. Această calculație se bazează pe contractele încheiate pe termen mediu și lung, precum și pe cantitățile livrate prin tranzacțiile derulate pe piața intraday și cea pentru ziua următoare.