Archive

BRM vă poate asigura raportarea REMIT ca R.R.M. pentru tranzacții și ordine. Acestea prezintă și raportarea contractelor standard bursiere și a acelor non-standard extrabursiere (bilaterale) Aceste tarife sunt lunare și nu exclud tarifele anuale aferente taxelor ACER pentru R.R.M. BRM (Anexa 5 din acordul atașat pentru...