Piețe administrate de Bursa Română de Mărfuri

Piața Engros de Gaze Naturale
GAS SPOT

Platformă centralizată pentru produse standardizate cu termene scurte și livrare imediată, în conformitate cu regulamentele ANRE, funcționând non-stop, 24/7. Compensarea Spot și decontarea sunt gestionate de Bursa Română de Mărfuri în calitate de Contraparte.

Produse tranzacționabile pe Piața SPOT includ gaze naturale cu livrare:

  • În ziua următoare (Day Ahead);
  • În aceeași zi (Within Day).
GAS FORWARD

Produse standardizate cu termene medii și lungi, pentru contracte cu livrare fizică.
Produsele tranzacționabile pe Piața Gas Forward includ gaze naturale livrate în diverse intervale: săptămână, lună, trimestru, semestru, sezon rece, sezon cald, an gazier, an calendaristic.
Programul de tranzacționare este de Luni până Vineri, între 10:00 am – 03:00 pm, cu excepția zilelor declarate legal nelucrătoare.
Produsele pot fi tranzacționate în regim de Contraparte Centrală sau pe bază de contracte standard. Contractele standard sau alte tranzacții OTC pot fi transferate în regim de Contraparte (CCP).

GAS FORWARD CCP

Produse standardizate cu termene medii și lungi, în care este utilizată o Casă de Clearing.
Produsele tranzacționabile pe Piața Gas Forward CCP includ gaze naturale livrate în diverse intervale: săptămână, lună, trimestru, semestru, sezon rece, sezon cald, an gazier, an calendaristic.

Programul de tranzacționare este de Luni până Vineri, între 10:00 am – 03:00 pm, cu excepția zilelor declarate legal nelucrătoare.
Procesul de compensare și decontare este gestionat de către Bursa Română de Mărfuri în regim de Contraparte.

GAS ECHILIBRARE

Piață operată în parteneriat cu S.N.T.G.N. Transgaz, cu Bursa Română de Mărfuri ca parte desemnată de către OTS în calitate de Contraparte. Scopul acestei piețe constă în facilitarea tranzacționării cantităților de gaze naturale rezultate din echilibrul zilnic inițial, permițând tranzacționarea acestora în limita dezechilibrului zilnic comunicat de către OTS pentru ziua gazieră D-2.

GAS FUTURES

Produse derivate cu termene standardizate medii și lungi cu livrare fizică.
Produsele tranzacționabile pe Piața Futures includ gaze naturale livrate în diverse intervale: săptămână, lună, trimestru, semestru, sezon rece, sezon cald, an gazier, an calendaristic.

Programul de tranzacționare este de Luni până Vineri, între 10:00 am – 03:00 pm, cu excepția zilelor declarate legal nelucrătoare.

Piața Licitațiilor
Licitații

Piața Licitațiilor BRM facilitează cumpărarea și vânzarea de bunuri, produse, închirierea de spații și valorificarea deșeurilor. Procedurile de licitație se adresează societăților comerciale private, autorităților publice și persoanelor fizice. Tranzacțiile pot avea loc electronic sau cu prezență fizică în ringul bursier. Avantajele acestei piețe includ un număr mare de participanți, transparență, negociere electronică și termene reduse. BRM oferă, de asemenea, servicii de consultanță și asistență în organizarea procedurilor de achiziții și vânzări.

Piața Engros de Energie Electrică
ENERGIE ELECTRICĂ PZU

Platformă centralizată pentru produse standardizate cu termene scurte și livrare imediată, în conformitate cu regulamentele ANRE, funcționând non-stop, 24/7. Compensarea Spot și decontarea sunt gestionate de Bursa Română de Mărfuri în calitate de Contraparte.

După obținerea statutului de OPEED (Operator de Piață pentru Energie Electrică Desemnat), prin intermediul acordului de colaborare semnat cu Nord Pool A.S., Bursa Română de Mărfuri (BRM) este în proces de dezvoltare și lansare a piețelor cuplate PZU (Piața Ziua Următoare) și PI (Piața Intraday).

ENERGIE ELECTRICĂ PI

Platformă centralizată pentru produse standardizate cu termene scurte și livrare imediată, în conformitate cu regulamentele ANRE, funcționând non-stop, 24/7. Compensarea Spot și decontarea sunt gestionate de Bursa Română de Mărfuri în calitate de Contraparte.

După obținerea statutului de OPEED (Operator de Piață pentru Energie Electrică Desemnat), prin intermediul acordului de colaborare semnat cu Nord Pool A.S., Bursa Română de Mărfuri (BRM) este în proces de dezvoltare și lansare a piețelor cuplate PZU (Piața Ziua Următoare) și PI (Piața Intraday).

ENERGIE ELECTRICĂ PMC

Piață destinată Marilor Consumatori și permite negocierea și tranzacționarea contractelor bilaterale de furnizare a energiei electrice cu o durată de livrare mai mare sau egală cu o lună, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 943/2019 privind piața internă de energie electrică.
Produsele tranzacționabile pe Piața PMC includ energie electrică livrată în diverse intervale: lună, trimestru, semestru, sezon rece, sezon cald, an gazier, an calendaristic.
Programul de tranzacționare este de Luni până Vineri, între 10:00 am – 03:00 pm, cu excepția zilelor declarate legal nelucrătoare.

ENERGIE ELECTRICĂ FORWARD

Contracte pe termen mediu și lung, decontate prin livrare fizică.
Produsele tranzacționabile pe Piața Energie Forward includ energie electrică livrată în diverse intervale: lună, trimestru, semestru, sezon rece, sezon cald, an gazier, an calendaristic.
Programul de tranzacționare este de Luni până Vineri, între 10:00 am – 03:00 pm, cu excepția zilelor declarate legal nelucrătoare.

Piața de Capital
Platforma ssif

Societate de servicii de investiții financiare în baza Legii 297/2004 privind piața de capital, fiind autorizată să desfășoare următoarele servicii și activități de investiții:

  • preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
  • executarea ordinelor în numele clienților;
  • tranzacționarea pe cont propriu;
  • administrarea portofoliilor;
  • consultanță de investiții;
  • subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
  • plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
  • administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare;

 

brm otf


BRM-OTF, sunt tranzacționate exclusiv instrumente financiare reprezentate de certificate de emisii, așa cum sunt definite în punctul 11 din Secțiunea C a Anexei 1 a Legii 126/2018. Aceste certificate de emisii se referă la „orice unități recunoscute ca fiind conforme cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

Piața Disponibil (Retail)
Ringul Gazelor Naturale

Licitații privind achiziționarea de gaze naturale, proceduri inițiate de către clienții consumatori finali.
Activele tranzacționate în cadrul acestui ring sunt exclusiv gazele naturale utilizate de către clienții care inițiază licitațiile în scopuri necomerciale, adică pentru consumul propriu.

Ringul Energiei Electrice

Licitații privind pentru achiziționarea de energie electrică, proceduri inițiate de către clienții consumatori finali.
Activele tranzacționate în cadrul acestui ring sunt exclusiv energia electrică utilizată de către clienții care inițiază licitațiile în scopuri necomerciale, adică pentru consumul propriu.

Ringul Produselor Petroliere

Licitații privind achiziționarea sau vânzarea produselor petroliere, inclusiv carburanți (vrac sau bonuri valorice / carduri) pentru parcurile auto, precum și produse utilizate pentru încălzire sau pentru funcționarea instalațiilor industriale diverse.

Ringul Materialelor de Construcții

Licitații privind achiziționarea sau vânzarea materialelor de construcții fungibile, utilizate în construcțiile rutiere (drumuri, poduri), construcții civile (clădiri civile, industriale) sau construcții speciale (baraje, sisteme de comunicații, etc.).

Ringul Certificatelor de Emisii CO₂

Licitații privind achiziționarea, vânzarea sau schimbul (SWAP-ul) de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, precum tipurile EUA sau CER.

Ringul Legumelor și Fructelor

Licitații privind achiziționarea sau vânzarea produselor de legume și fructe, fie proaspete, fie conservate.

Ringul General al Produselor Fungibile

Licitații privind achiziționarea sau vânzarea oricărui produs fungibil a cărui frecvență la tranzacționare nu justifică încadrarea într-un ring de tranzacționare specific, cum ar fi energia electrică, materialele de construcții, cerealele sau gazele naturale.

Ringul Cerealelor

Licitații privind achiziționarea sau vânzarea produselor fungibile provenite din domeniul agricol.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2009, colaborarea dintre BRM, CEC Bank și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) a introdus o nouă schemă de garantare a certificatelor de depozit pentru semințele de consum.
Aceste certificate pot fi, de asemenea, tranzacționate în Ringul Cerealelor, contribuind astfel la dezvoltarea unei piețe pentru certificatele de depozit destinate semințelor de consum.