O noua tranzactie pe piata GasForward CCP BRM

O noua tranzactie pe piata GasForward CCP BRM

Participanții la piața gazelor naturale BRM au început sa înțeleagă avantajele si să opteze pentru mecanismul de lucru în regim de Contraparte Centrală oferit de Bursa Română de Mărfuri. Astfel în data 4 august 2020, s-a înregistrat o nouă tranzacție pe Piața Gas Forward CCP pentru produsul Luna Septembrie, insumand o cantitate de 24.000 MWh, la prețul de 39,75 lei/MWh.

Printre avantajele lucrului în regim de contraparte centrala oferit de BRM se numara garantarea tranzacției atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător, plăți si încasări zilnice, precum și reducerea nivelului de garanții bancare de până la 5 ori pentru participanții la piață. Sistemul complex de lucru cu 3 marje – inițială, de variație și de livrare – face posibilă asigurarea serviciilor de contraparte centrală, BRM fiind în prezent garantul tranzacțiilor.

Prin mecanismul transparent si echidistant pus la dispoziția participanților, BRM are în vedere asigurarea riscului de livrare si plata, prin gestionarea garanțiilor necesare derularii contractelor.

Intrand pe piata de gaze naturale pusa la dispozitie de BRM, participantii au ocazia să opteze pentru un portofoliu diversificat de produse destinat tranzacționării gazelor naturale. Mecanismul de Contraparte Centrala BRM se număra printre opțiunile participantilor care doresc sa beneficieze de un cadru sigur de derulare a contractelor, in care BRM se interpune între vânzător si comparator. Astfel se asigura reducerea expunerii financiare a participanților si în paralel se contribuie la o eficienta sporita a performanței financiare.