Legislație

Legislație primară

PENTRU PIEȚELE DE MĂRFURI

 • Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, care stabilește modul de înființare, organizare și funcționare a burselor de mărfuri. Actul normativ indicat precizează la art. 21, alin. (5) următoarele: “În cazul în care autoritățile contractante achiziționează produse, servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri, acestea din urmă au obligația de a respecta prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice atunci când aplică procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică în numele autorităților contractante respective”. De asemenea, ca piață standardizată, BRM pune la dispoziția clienților și membrilor săi Piața la Disponibil. Cadrul de reglementare al acestei piețe îl reprezintă: Legea 357/2005 privind bursele de mărfuri, care prevede la art 1 alin. (4) litera a) “bursele de mărfuri, înființate în temeiul prezentei legi, administrează piețe de interes public și asigură membrilor și clienților condiții centralizate de negociere pentru operațiuni de: vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe Piața la Disponibil, având ca obiect bunuri fungibile și mobile prin natura lor sau bunuri fungibile și mobile prin anticipație, precum și orice alte bunuri calificate de bursa de mărfuri ca fiind tranzacționabile”.

PENTRU PIAȚA DE CAPITAL

 • Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Legislație secundară

PENTRU PIEȚELE EN-GROS DE GAZE NATURALE

 • Legea nr. 123/2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale;
 • Ordinul ANRE nr. 69/11.09.2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licenţiat al pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale;
 • Ordinul ANRE nr. 66/2014 pentru modificarea regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale;
 • Ordinul ANRE nr. 67/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri;

PENTRU PIAȚA RETAIL (DISPONIBIL)

Pentru achizițiile publice și sectoriale:

 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, art. 104, alin. (5), lit. c)
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 • Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, art.117 alin. (1) lit. g)
 • Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Pentru Ringul Cerealelor – tranzacționarea certificatelor de depozit:

 • Legea nr.101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

PENTRU PIAȚA LICITAȚIILOR

Pentru bunurile aflate în proprietatea privată a statului:

 • Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

PENTRU PIAȚA DE CAPITAL

 • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 • Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin    funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Aspecte legale

Conținutul site-ului Bursei Române de Mărfuri este furnizat doar cu scop informativ.

Deoarece informațiile se pot modifica oricând, Bursa Română de Mărfuri nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește oportunitatea, acuratețea și integralitatea informațiilor furnizate.

Conținutul și structura site-ului Bursei Române de Mărfuri sunt protejate prin drepturi de autor. Este interzisă reproducerea, traducerea, distribuirea, publicarea sau comercializarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, fără acordul scris prealabil al Bursei Române de Mărfuri.

Site-ul Bursei Române de Mărfuri include link-uri către alte pagini web iar Bursa Română de Mărfuri nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor care pot fi accesate prin astfel de link-uri. Dacă doriți să creați un link către Bursa Română de Mărfuri, trebuie să folosiți adresa www.brm.ro.

Bursa Română de Mărfuri se angajează să asigure protecția datelor dumneavoastră personale. Informațiile pe care ni le furnizați în mesaje sau prin formularele de înregistrare nu vor fi utilizate în alte scopuri sau transmise terților, decât cu acordul dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste mențiuni vă rugăm să ne contactați. Vom încerca să vă răspundem cu promptitudine.

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. are sediul în București,
Strada Buzești nr. 82-94, etaj 7, sector 1, cod 011015, România
Telefon: +40 21 317.45.60
Fax: +40 21 317.28.78
Email: office@brm.ro