COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Bursa Română de Mărfuri (BRM), instituția bursieră cu cea mai întinsă perioadă continuă de activitate din perioada modernă a țării, aduce la cunoștință mediului de afaceri și publicului larg încă un eveniment major pentru peisajul economic național: lansarea în premieră în România, de la dată de 16 noiembrie 2020, a contractelor derivate având ca activ suport gazele naturale.

Evenimentul anunțat vine în continuarea efortului din ultimii ani al BRM și al producătorilor și furnizorilor din România de a construi împreună o piață  de gaze naturale puternică, modernă și eficientă, capabilă să ofere, în sfârșit, țării poziția și statutul pe care îl merită în regiune.

Piață actuală bursieră de gaze naturale este foarte tânăra, dar dezvoltarea ei a fost una impetuoasă. În doar câțiva ani Bursa Română de Mărfuri a reușit să pună la dispoziția  participanților, împreună cu aceștia, mecanisme, instrumente și produse evoluate pentru tranzacționarea fizică, de natură să confere un grad înalt de eficiență și de sincronizare cu modul de funcționare al piețelor similare din Uniunea Europeană. În ciuda inabilităților legislative care au tulburat domeniul și a tendințelor monopoliste de stat ale autorităților, în perioade în care acestea nu au intervenit asupra pieței prin impuneri nejustificate, volumele tranzacționate s-au situat la cote ridicate, iar prețurile au urmat o dinamică favorabilă consumatorilor. Introducerea și operaționalizarea contractelor derivate reprezintă însă proba maturității și a consacrării.

Contractele derivate, care sunt, în esență, contracte standartizate la termen, prezintă un grad sporit de complexitate. Caracteristicile lor principale se referă la fungibilitate, lichiditate, flexibilitatea intrării și ieșirii din poziții, gradul maxim de siguranță cu privire la solvabilitate prin implicarea în post-tranzacționare a unei contrapărți centrale.

Avantajele utilizării contractelor derivate pe piață activului suport, în cazul de față, pentru început, gazele naturale, sunt majore: standartizarea condițiilor contractuale și fungibilizarea pozițiilor, eliminarea riscului de contraparte, garantarea execuției, asigurarea prețului de vânzare/cumpărare pentru viitor, ieșirea flexibilă din pozițiile asumate dacă este cazul, administrarea riscului de variație a prețului (hedging), formarea și identificarea prețului viitor al activului. Toate acestea în condiții de transparență, de egalitate a șanselor, de respect al reglementărilor, de lichiditate sporită și de costuri de operare reduse.

Pentru asigurarea deplinei funcționalități operaționale pentru contractele futures pe termen mediu și lung cu active gaze naturale, Bursa Română de Mărfuri, sub supravegherea pe piață angro a Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a ACER (Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei) prin sistemul de raportare REMIT și cu acordul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), va oferi din 16 noiembrie 2020, atât funcțiile de platformă electronică de tranzacționare, cât și de post-tranzacționare, prin asumarea calității de contraparte financiară în toate tranzacțiile înregistrate.

BRM este de părere că lansarea contractelor derivate pe gaze naturale va constitui un moment de impulsionare a spiritului antreprenorial românesc în domeniul bursier, începutul unei etape prolifice de dezvoltare, marcate de speranța unei colaborări și înțelegeri dintre operatorii pieței și a participanților cu reglementatorii, cu autoritățile executive și legislative din România, în favoarea mediului economic și al integrării cu success în piețele europene.

Bursa Română de Mărfuri

29.10.2020