COMUNICAT DE PRESĂ – indici bursieri ROGAS

COMUNICAT DE PRESĂ – indici bursieri ROGAS

 

Consecventă eforturilor sale de a dezvolta o piață bursieră modernă și eficientă de gaze naturale în România, începând cu luna decembrie 2020, în premieră națională, Bursa Română de Mărfuri (BRM) pune la dispoziția participanților, a instituțiilor implicate și a celor, în general, interesați de evoluția fenomenelor economice un set complet de instrumente de informare și analiză: familia de indici bursieri ROGAS.

Înregistrată și patentată pe componentele sale recent la OSIM, familia cuprinde patru categorii de indici:

– ROGAS_DA –  indice de preț calculat în baza tranzacțiilor încheiate pentru o zi gazieră de livrare a gazului natural, anume ziua următoare;

– ROGAS_WD- indice de preț calculat în baza tranzacțiilor încheiate pentru o zi gazieră de livrare a gazului natural, anume ziua curentă;

– ROGAS_FW: indice de preț configurat în baza tranzacțiilor încheiate pe piețele la termen pentru produsele ce au perioada de livrare urmarită, indicele urmând a se calcula anterior începerii perioadei de livrare respective;

– ROGAS_ALL: indice de preț configurat în baza tuturor tranzacțiilor încheiate pentru o anumită perioadă de livrare, tranzacțiile referite provenind atât de pe piețele spot, cât și de pe piețele la termen, indicele urmând a se calcula ulterior încheierii perioadei de livrare urmărite.

Indicii sunt configurați ca medii ponderate ale tranzacțiilor încheiate pe piețele Bursei Române de Mărfuri  aferente perioadelor de livrare. Ei se calculează la nivelul fiecărei zile de tranzacționare și se publică de către BRM pe website-ul propriu.

Lista indicilor ce urmează efectiv a fi diseminați public este stabilită de BRM și publicată periodic, însoțită de  metodologia lor detaliată de calculare, pe același website al institutiei: www.brm.ro.

Studierea dinamicii indicilor ROGAS va putea fi extrem de utilă participanților la piață pentru creionarea strategiilor tranzacționale, comentatorilor pentru analiza evoluțiilor parametrilor prețuri și volume, a corelațiilor cu evoluțiile altor piețe, sezoane sau evenimente, iar factorilor responsabili pentru prognoze sau decizii macroeconomice documentate. Nu mai puțin, Bursa însăși, în baza lor și pe piețe specializate, va putea să genereze produse noi, cu un grad sporit de sofisticare, menite să pună la dispoziția unui spectru sporit de utilizatori instrumente utile de management al riscului (hedging) sau, dupa profil, de spectaculoasă  diversificare investițională în domeniile atractive ale activelor reale energetice, inaccesibile altminteri publicului până acum în România.

Lansarea familiei de indici bursieri ROGAS constituie în intenția inițiatorilor nu numai un gest firesc de transparență, o etapă necesară  promisă  a evoluției și emancipării pieții energetice românești la care s-a angajat profesional Bursa Română de Mărfuri, ci și – în același timp – un argument pentru avantajele dezvoltării antreprenoriale libere a instituțiilor de piață, fara imixtiuni administrative sau legislative care să promoveze intervenționismul sau politica de monopol al statului în domeniul bursier. În aceeași măsură, evenimentul poate marca un pas decisiv în obținerea autonomiei pieței locale în materia referinței de preț pentru activul gaze naturale și constituirea unei piețe românești semnificative și proeminente în zonă, cu integrarea avantajoasă a  acesteia în mai vasta piață unică europeană.

Bursa Română de Mărfuri

București, 14.12.2020