Bursa Română de Mărfuri deschide platforma de tranzactionare a contractelor la termen de energie electrica

Bursa Română de Mărfuri deschide platforma de tranzactionare a contractelor la termen de energie electrica

COMUNICAT – 30 iunie 2022

 Bursa Română de Mărfuri (BRM) face cunoscută membrilor săi și mediului economic românesc întregirea paletei produselor sale bursiere prin lansarea tranzacționării contractelor la termen având ca activ energia electrică.

Evenimentul succede, la scurt timp, autorizării instituției, prompt anunțată de noi public în luna aprilie, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ca operator de piață centralizată de energie electrică. După licențiere, BRM și-a mobilizat resursele proprii, a generat operativ mecanismele bursiere, a redactat normele interne incidente și a dezvoltat, testat și lansat în producție aplicația informatică aferentă noii piețe, atât din punct de vedere al procedurilor de tranzacționare, cât și – așa cum și-a obișnuit deja participanții – de post-tranzacționare. Drept urmare, ANRE, prin ordinul său nr. 79/2022, a aprobat “Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri – S.A., din 08.06.2022”. 

Regulamentul referit stabilește cadrul organizat pentru tranzacționarea energiei electrice pe piața contractelor la termen prin intermediul unor platforme de tranzacționare electronice administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri – S.A. El stabilește prevederi privind cerințele specifice pentru participare și tranzacționare pe piața contractelor la termen de energie electrică, mecanismele de tranzacționare pentru respectiva piață la termen, desfășurarea sesiunilor de tranzacționare și etapele procesului respectiv, corelarea ordinelor, criteriile de  transparență ale pieței contractelor la termen de energie electrică.

Pentru piața contractelor la termen, BRM organizează sesiuni de tranzacționare pentru produse standard în ceea ce priveşte livrarea în bandă (oferte la putere medie pe interval de decontare constantă în toate orele zilei), livrarea la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de vârf de sarcină, livrarea la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de vârf de seară, sau livrarea la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de gol de sarcină. Perioada de livrare a energiei electrice poate fi de o lună, un trimestru, un semestru, sau un an calendaristic.

Mecanismele de tranzacționare sunt cele simplu și dublu competitiv. Post-tranzacționarea va implica, la rându-i, BRM, în calitate de contraparte, aceasta preluând prin dublă novație subiectivă rolul de vânzător pentru participanții cumpărători și de cumpărător pentru participanții vânzători implicați în tranzacții încheiate, asigurând astfel, pe de o parte, deplina fungibilitate a cererilor și ofertelor de energie, iar, pe de altă parte, o siguranță ridicată de finalizare corectă, în parametrii contractați, a respectivelor tranzacțiilor.

Bursa Română de Mărfuri își afirmă și cu ocazia evenimentului  anunțat prin prezentul comunicat determinarea de a dezvolta, într-un efort comun cu ceilalți actori, participanți la piețele sale, producători, distribuitori, furnizori, traderi, consumatori titulari de licență de furnizare emisă de către ANRE, cu instituțiile de infrastructură și cu autoritățile, o piață bursieră energetică performantă, eficientă, modernă, conectată la cerințele și comandamentele României și ale Uniunii Europene.