Bursa Română de Mărfuri anunță finalizarea procedurilor interne pentru funcționarea piețe centralizate de tranzacționare a gazelor naturale în Republica Moldova

Bursa Română de Mărfuri anunță finalizarea procedurilor interne pentru funcționarea piețe centralizate de tranzacționare a gazelor naturale în Republica Moldova

14.07.2021, Chișinău | Bursa Română de Mărfuri (BRM), cel mai vechi operator privat de piețe centralizate de tranzacționare a mărfurilor din România, a finalizat procedurile care permit funcționarea deplină a platformei de tranzacționare competitivă a gazelor naturale în Republica Moldova.

 Bursa Română de Mărfuri (BRM) salută semnarea cu Moldovatransgaz a Convenției de participare la Piața Spot, precum și la Piața Produselor Standardizate pe Termen Mediu și Lung operată de BRM Energy în Republica Moldova. Semnarea Convenției a fost precedată de încheierea tuturor procedurilor interne, dar și la nivelul reglementatorului pieței energetice din Republica Moldova, necesare pentru funcționarea deplină a platformei de tranzacționare BRM. Aceasta permite, între altele, furnizarea de gaze naturale pentru consumul național de pe piața românească și europeană.

De astăzi, toți operatorii economici interesați din Republica Moldova pot achiziționa gaze naturale în mod transparent, la un preț de piata, în baza unor proceduri în conformitate cu cele mai bune practici europene în domeniu, prin intermediul Platformei de tranzacționare operată de BRM. Platforma este pregătită să susțină achiziționarea de gaze naturale pentru rezervele din sezonul de iarnă de care are nevoie Republica Moldova, în contextul în care există capacități de depozitare disponibile pentru stocarea volumelor necesare de gaze naturale în România și în piețele din vecinătatea sa.

BRM are deplina capacitate și dorința sinceră de a opera piețele centralizate de tranzacționare a energiei, inclusiv gaze naturale, în beneficiul consumatorilor din Republica Moldova. Compania noastră dorește să sprijine construcția unei piețe energetice solide, prin atragerea de noi clienți care să ofere cele mai eficiente alternative de livrare, mai ales în acest moment de maximă tensiune pe piețele de profil. BRM va continua să fie, astfel, alături de consumatorii din Republica Moldova, dar și de companiile care operează în sistemul energetic național, contribuind la creșterea securității în alimentarea cu energie.

BRM salută călduros semnarea Convenției de participare a companiei Moldovatransgaz la Piața Spot, precum și la Piața Produselor Standardizate pe Termen Mediu și Lung, ceea ce va permite inițierea de tranzacții cu gaze naturale pentru a asigura cantitățile necesare pentru stabilitatea sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova. Acești pași vor conferi mai multă încredere în funcționarea stabilă a pieței gazelor naturale, deschizând calea și altor operatori economici interesați.

În opinia BRM, există interes concret pentru a livra gaze naturale pe piața din Republica Moldova, fie pentru consumul casnic sau industrial, fie pentru componenta de echilibrare a sistemului. Volumele de gaze pot proveni atât de pe piața regională cât și de pe piața europeană, în sens larg. Discuțiile cu Autoritatea Națională de Reglementare în sectorul energetic pot determina pași concreți, care să permită tuturor operatorilor economici licențiați să achiziționeze liber cantități de gaze naturale în condiții de concurență reală în piață.

Obiectivul BRM este de a asigura continuitatea aprovizionării în orice situație, în paralel cu eforturile autorităților de a identifica soluții pentru compensarea costurilor suplimentare generate în actualul context al pieței internaționale. Acest lucru necesită asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți actorii interni și regionali printr-un mecanism care să stimuleze o competiție de piață reală fără impact în facturile consumatorilor. În acest fel, securitatea aprovizionării și securitatea energetică a țării vor fi consolidate în beneficiul consumatorilor din Republica Moldova.

BRM va sprijini eforturile Guvernului Republicii Moldova pentru diversificarea accelerată a pieței de electricitate. Din luna mai 2022, BRM a devenit operator licențiat pentru operarea pieței de electricitate din România. Conectarea sincron a sistemului energetic al Republicii Moldova la sistemele energetice din Uniunea Europeană aduce o perspectivă reală de diversificare a surselor de aprovizionare cu electricitate, iar piața energetică europeană oferă șansa achiziționării cantităților necesare de electricitate prin intermediul platformei de tranzacționare a BRM.

În acest context, BRM continuă demersurile pentru a obține și autorizarea de a opera o piață de tranzacționare a energiei electrice la Chișinău, pentru a susține succesul operațiunii de conectare sincron a sistemului energetic moldovenesc la cel al UE. Inaugurarea fluxurilor comerciale de electricitate constante între Republica Moldova și România va fi un pas cheie pentru creșterea securității aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor de peste Prut.

 Despre Bursa Română de Mărfuri

Bursa Română de Mărfuri a fost înființată în noiembrie 1992 și are drept misiune continuă inovația, dezvoltarea și aprofundarea caracteristicilor pe care le presupun piețele reglementate de mărfuri și  licitații, în vederea punerii la dispoziția participanților de pe aceste piețe a unor soluții eficiente, transparente, corecte și utile.

În conformitate cu legea 357/2005, organul de avizare, supraveghere și control al burselor de mărfuri este Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României.

BURSA ROMANA DE MĂRFURI S.A. funcționează și ca societate de servicii de investiții financiare în baza Legii 297/2004 privind piața de capital, fiind autorizată să desfășoare următoarele servicii și activități de investiții: Piața de capital – SSIF BRM.

În Republica Moldova, organul de avizare, supraveghere și control al burselor de mărfuri este ANRE iar activitatea BRM va funcționa în baza autorizațiilor specifice emise de reglementatorul național al pieței de energie.