BURSA ROMANA DE MARFURI S.A. functioneaza si ca societate de servicii de investitii financiare in baza Legii 297/2004 privind piata de capital, fiind autorizata sa desfasoare urmatoarele servicii si activitati de investitii:

a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în numele clientilor;

c) tranzactionarea pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanta de investitii;

f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare;

Servicii conexe:

a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau a garantiilor;

b) acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, in cazul in care firma care acorda creditul sau imprumutul este implicata in tranzactie;

c) consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;

d) servicii de schimb valutar în legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;

e) cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;

f) servicii in legatura cu subscrierea in baza unui angajament ferm.


Tranzactioneaza pe Piata de Capital prin SSIF BRM!