The Retail Market – Cereals Trading Floor

Within the Cereal category, buying or selling auctions are conducted for fungible products from the agricultural sector.

Within this category you can currently find:

Wheat, corn, rye, lucerne,rape, seeds from various species and agricultural tyoes, etc.

Also, on 02.11.2009, The Romanian commodities exchange has signed the Collaboration protocol concerned with the development and promotion of utilizing deposit certificates for consumer seeds in Romania alongside CEC Bank and the Rural Guarantee Fund. The scope of this protocol is constituted by Government order nr.7/2009 which has introduced a guarantee scheme of deposit certificates for consumer seeds and has also begun the deposit licensing procedure. Deposit certificates guaranteed by FGCR can be traded also within the Cereal category, thus leading to the development of a deposit certificate market for consumer seeds.

 The main advantages resulting from accessing the Cereal market within the Retail market refer to:

 • Favourable Price– obtained in an organised manner, resulting from the direct link between supply and demand. Using the mechanism of negotiating a price within a live auction or an electronic auction offers the possibility of further improving the prices by the offering clients. If the prices are not within the proposed interval, further negotiation with only the best price offering from the session can take place, without repeating the auction.
 • Time efficient procedure–  The order is scheduled for trade in a maximum of 7 days from the day it was issued;
 • RCE quotes- offers the advantage of a price reference system related to market price reporting relevant to concluded transactions through RCE;
 • The broker guarantee system-  The execution of the contract based on this utilized system as well as careful selection of partners allowed to trade;
 • Large number of bidders existent, due to the important quantity traded from a market point of view;
 • Efficient time and effort related to capitalization or acquisition of products;
 • Elimination of bureaucracy related to classic auction procedures and the reduction of documents needed and provided.

Main advantages of buying on the Retail market: 

 • desfasurarea procedurilor in termen de 7 zile de la lansarea ordinului;
 • obtinerea unui pret avantajos  prin utilizarea sedintelor electronice de tranzactionare sau a celor cu prezenta fizica;
 • utilizarea cotatiilor BRM ca sistem de referinta pentru fundamentarea bugetului alocat unei achizitii;
 • garantarea bursiera;
 • asigurarea concurentei.

The contracting authority has the right to apply the procedure of negotiation without publication of a participation ad for the attribution of a public acquisition contract for products quoted and registered on a commodity exchange,if the multilateral structure of the regulated and supervised transaction guarantees the natural market prices.

 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice, art. 104, alin. (5), lit. c)
 • Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, art.117 alin. (1) lit. g) 
 • Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Acces și modalități de tranzacționare pe Piața Retail (Disponibil) – Ringul Cerealelor

1. Complete the Initiating order, according to your specifications.

ATTENTION!

When trading cereal only the price for the product is bid, with or without included transport fees but VAT exclusive! For buying/selling auctions of more products where only one session will be organised, the total value of the contract will be up for offering, also with or without transport fees and VAT exclusive!

2. Stabiliți calendarul procedurii cu Managerul Ringului Cerealelor sau cu Directorul Terminalului BRM de care aparțineți 

Ședința dvs. de tranzacționare (licitația) se va derula fie pe platforma electronică de tranzacționare a BRM, fie în ședință cu prezență fizică la sediul Terminalului organizator. Ea va fi programată în maxim 7 zile calendaristice de la data publicării Ordinului dvs. Inițiator. Pentru devansarea (minim. 4 zile) sau decalarea (peste 8 zile) acestui termen vă rugăm să transmiteți o solicitare scrisă către managerul ringului sau către Terminalul BRM organizator al procedurii.

3. Transmiteți către BRM (Sediul Central sau Terminalul organizator) Ordinul Inițiator împreună cu Documentația de Atribuire.

Se recomandă ca Documentația de Atribuire să conțină:

 • Caiet de Sarcini – condițiile și specificațiile dvs. tehnice de furnizare ale produselor din viitorul contract de furnizare.
  • Anexe cu locațiile de livrare sau cu zonele în care doriți ca ofertanții să dețină silozuri
 • Contract de Furnizare (draft) – condițiile și specificațiile dvs. d.p.d.v. legislativ și economic.
 • Formularele de Participare – care trebuie completate de orice potențial ofertant

4. BRM publică Ordinul dvs. Inițiator și transmite Invitațiile de Participare.

Dacă ați transmis Ordinul Inițiator și Documentația de Atribuire până la ora 16.00, procedura va fi publicată în aceeași zi.

Dacă ați transmis documentele după ora 16.00, procedura va fi publicată în ziua următoare. Din acest motiv, calendarul procedurii poate suferi modificări. Întreaga responsabilitate a eventualelor modificări în calendarul procedurii intră în sarcina exclusivă a clientului ordonator.

5. Perioada de publicitate

Între data publicării procedurii și Data Limită de Depunere a Ofertelor, orice potențial ofertant poate transmite solicitările sale de clarificare și/sau modificare a Documentației de Atribuire, la adresele și în termenele menționate în Ordinul Inițiator. Întreaga responsabilitate a formulării și transmiterii răspunsurilor la solicitările de clarificare pentru Documentația de Atribuire intră în sarcina exclusivă a clientului ordonator.

6. Înscrierea ofertanților la procedură și depunerea ofertelor

Orice potențial ofertant trebuie să transmită documentele solicitate în termenul menționat la Data Limită de Depunere a Ofertelor, astfel:

 • Ordinul de Sens Contrar – către managerul ringului și către adresa Terminalului organizator
 • Dovada constituirii Garanției Bursiere – către managerul ringului și către adresa Terminalului organizator
 • Documentația de Ofertă (documentele solicitate de clientul inițiator) – către adresele clientului inițiator sau către adresa Terminalului organizator

7. Evaluarea și calificarea/respingerea ofertelor

Evaluarea documentelor solicitate prin Documentația de Atribuire (cf. Legii 98 sau 99/2016) din cadrul ofertelor depuse, precum și calificarea sau, după caz, respingerea acestora din etapa de tranzacționare a prețului, se realizează de către comisia de evaluare a clientului inițiator al procedurii. Întreaga responsabilitate a calificării sau respingerii ofertelor primite intră în sarcina exclusivă a clientului ordonator.

8. Ședința de Tranzacționare Electronică

Este împărțită în 3 etape, astfel:

 • Etapa I: Deschiderea Ședinței – Ofertanții introduc prețurile de pornire – Durata aproximativă: 15 minute
 • Etapa II: Tranzacții Libere  – Ofertanții își îmbunătățesc prețurile introduse în Etapa I – Durata aproximativă: 15 minute
  • Prețurile ofertanților și ale clientului inițiator sunt vizibile pentru toți participanții pe toată durata ședinței
  • Prețul clientului inițiator poate fi atacat de către orice ofertant, lansându-se astfel tranzacția. Timp de executare: 2 minute
  • Prețul ofertantului care a lansat o tranzacție poate fi contra-atacat de oricare alt ofertant. Timp de contra-atac: max.2 minute
  • Dacă ordinul care a lansat o tranzacție nu e contra-atacat în timp de 2 minute de la lansare, tranzacția se execută și nu mai poate fi atacată.
 • Etapa III: Închiderea Ședinței – Ofertanții nu mai pot modifica prețurile. Clientul Inițiator acceptă/refuză prețul cel mai bun

9. Finalizarea procedurii. Documentele emise în urma ședinței de tranzacționare

 • Raportul ședinței de tranzacționare – se semnează de toți participanții la procedura respectivă:
  • Clientul Inițiator
  • Clienții Ofertanți
  • Coordonatorul ședinței
 • Contractul de Bursă (pentru ședințele încheiate cu adjudecare) – se semnează de către:
  • Clientul Inițiator
  • Clientul Câștigător al licitației
  • Coordonatorul ședinței

10. Finalizarea procedurii. Restituirea garanțiilor. Achitarea comisionului către BRM

 • Completați o Cerere de Restituire Garantie și transmiteți-o către managerul de ring.
 • Dacă societatea pe care o reprezentați este parte la tranzacția efectuată, achitați comisionul BRM în contul specificat în factura pe care o primiți după semnarea Contractului de Bursă.
 • În situația în care ați constituit garanția prin Ordin de Plată, puteți achita valoarea din factura de comision și prin compensare cu suma virată în contul de garanții. Solicitați astfel Acordul de Stingere a Datoriilor Reciproce managerului de ring. Diferența va fi virată înapoi de BRM, în contul specificat de dvs.
 • În situația în care societatea pe care o reprezentați nu este parte în tranzacția înregistrată și nu are restanțe la plata altor datorii către BRM, BRM va vira înapoi suma în contul specificat de dvs., în termenul specificat în Cererea de Restituire a Garanției.